Jeśli by tak zważyć wady i zalety elektrowni wodnych (hydroenergetyki) zapewne wynik ostateczny byłby po stronie zalet. Jest to, bowiem najbardziej efektywne źródło energii odnawialnej.

Na początek porozwalajmy o zaletach, jedną największą jest możliwość gromadzenia tejże energii (zbiorniki), czego nie można pozyskać w przypadku energii słonecznej, czy wietrznej. Kolejny plus to nie wytwarzanie gazów cieplnych oraz wzbogacenie walorów wodnych, czy elastyczne wykorzystanie każdego rodzaju wód (śródlądowych, morskich, oceanicznych) oraz ich ruchów (fale i prądy). Największą wadą jest trudność znalezienia takich punktów lokalizacyjnych, w których takowe elektrownie mogłyby powstać (np. o takiej wysokości fal, która jest w stanie wytworzyć wystarczającą energię) oraz konieczność budowy zapor, to skolei wiąże się z ingerencją w środowisko naturalne oraz w życie mieszkańców (bywa i tak, iż budowa zapory powiązana jest z przeniesieniem danej osady).