Sposobów pozyskiwania energii jest dosyć sporo, między innymi energia pozyskiwana metodami chemicznymi, mechanicznymi, czy też poprzez paliwo kopalne (węgiel kamienny i brunatny ? najbardziej popularne z wszystkich istniejących źródeł pozyskiwania energii, a jednocześnie najbardziej zagrażające, degradujące środowisko naturalne) i olejne.

Alternatywną do tych wszystkich form jest niewątpliwie energia odnawialna, czyli hydroenergetyka (elektrownie wodne), elektrownia wiatrowa (pozyskiwana poprzez mechanizmy wiatrakowe, w Polsce ta forma pozyskiwania energii jest możliwa jedynie sezonowo) oraz energetyka słoneczna w doskonały sposób wykorzystująca promieniowanie słoneczne (kolektory słoneczne coraz chętniej wykorzystywane jako dodatkowe źródło ociepleń domów i innych obiektów publiczno-mieszkalnych). Wszelkie te formy wytwarzania energii, bądź jego pozyskiwania są najbardziej przyjaznym rozwiązaniem niezagrażającym środowisku naturalnemu (bądź w minimalnym stopniu), a co za tym idzie i człowiekowi.