W Polsce elektrownie wodne to zaledwie 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym, co stanowi 12% wykorzystanych zasobów hydroenergetyki i przekłada się na 13,7 TWh rocznie zasobów hydroenergetycznych w Polsce. Trzeba przyznać, iż w porównaniu z innymi krajami jest to kropla w morzu i stanowi niewielkie źródło pozyskiwania energii w kraju.

Lata 60-te ubiegłego wieku to największy rozwój hydroenergetyki, to w tym czasie powstało najwięcej znaczących się po dziś dzień obiektów wytwarzających energię wodną. Do najważniejszych, najbardziej strategicznych zdecydowanie należy elektrownia przepływowa w Porąbce, elektrownia wodna Żarnowiec, elektrownia wodna we Włocławku, Poręba-Żar, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, oraz elektrownia Żydowo. Obiekty te są zasilane takimi obszarami wodnymi jak Wisła, Odra i rzeki Pomorza.