Turbina ? najkrócej mówiąc podstawowy element każdej elektrowni wodnej to dzięki niej cały ten ogromny mechanizm ma prawo zaistnieć. Podział na rodzaje elektrowni wodnych właśnie jest związany z ową turbiną a dokładnie mówiąc ze sposobem doprowadzania wody do turbin.

Tak też wyróżnia się elektrownie wodną przepływową ? instalowana w korytach rzek, dzięki temu najbardziej efektywnie można wykorzystać jej energię. W tym przypadku ilość produkowanej energii jest uwarunkowana ilością napływającej wody (elektrownie tego typu nie posiadają zbiorników). Kolejna z elektrowni to regulacyjna, czyli zbiornikowa ? wytwarza więcej energii niż elektrownia przepływowa i jest w mniejszym stopniu uzależniona od energii z dopływającej wody. Pozostałe z elektrowni to pływowa (zaopatrzona z wód mórz i oceanów), szczytowo-pompowa (z dwoma zbiornikami ? górnym i dolnym) oraz maremotoryczna (uzyskuje energię z fal i prądów morskich) maretermiczna (pozyskuje energię z różnic pomiędzy temperaturami w głębinach morskich).