Rodzaje elektrowni

Entries feed - Comments feed

Thursday, January 13 2011

Elektrownie wodne w Polsce

W Polsce elektrownie wodne to zaledwie 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym, co stanowi 12% wykorzystanych zasobów hydroenergetyki i przekłada się na 13,7 TWh rocznie zasobów hydroenergetycznych w Polsce. Trzeba przyznać, iż w porównaniu z innymi krajami jest to kropla w  […]

Continue reading

Tuesday, January 4 2011

Rodzaje elektrowni wodnych

Turbina ? najkrócej mówiąc podstawowy element każdej elektrowni wodnej to dzięki niej cały ten ogromny mechanizm ma prawo zaistnieć. Podział na rodzaje elektrowni wodnych właśnie jest związany z ową turbiną a dokładnie mówiąc ze sposobem doprowadzania wody do turbin. Tak też wyróżnia się elektrownie  […]

Continue reading